årsmøteprotokoll 1.07.2019 - 30.06.2020   

2.09.2020

 

 

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 1.09. 2020
 

Sted: Quality Strand Hotel

 

Til stede: Kirsten Bakke, Arne Erik Haldsrud, Per Olav Hansen, Tove Kjærås, Odd Magne Lundby, Ola Rongen, Hanne Gunn Røraas, Heidi Videhi Røsdal, Siv Trude Røstø, Kari Lise Sandberg, Torbjørn Skogsrød, Roar Struck, Bjørn Øversjøen.

 

Styret for perioden 1.07.2020 - 30.06.2021 er følgende:

President: Torbjørn Skogsrød

Forrige president: Per Olav Hansen

Påtroppende president: Siv Trude Røstø

Sekretær: Ola Rongen

Kasserer: Arne Erik Haldsrud

Styremedlem: Jan Arild Hammerseng

 

President Torbjørn Skogsrød ledet møtet.

 

Sak 1 Årsberetning for perioden 1.07.2019 - 30.06.2020

 

Per Olav Hansen, forrige president, leste opp årsberetningen.

 

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 2 Regnskap for perioden 1.07.2019 - 30.06.2020

 

Kasserer Siv Trude Røstø presenterte regnskapet. Det viser et underskudd på kr 10.815,49. 

Det skyldes at årets RYLA-seminar måtte avlyses på grunn av Corona-epidemien. 

Klubben har en egenkapital i form av bankinnskudd på kr 279.106,24. Konklusjonen blir dermed at klubbens økonomi er solid. 

 

Sak 3 Revisjon av regnskapet

 

Valgt revisor Roar Struck har gjennomgått, kontrollert og funnet regnskapet i orden. Han erklærer: Regnskapet anbefales godkjent som klubbens regnskap.

 

Vedtak: Det fremlagte regnskapet vedtas enstemmig som klubbens regnskap for perioden 1.07.2019 - 30.06.2020.

 

Sak 4 Budsjett for drift av klubben 1.07.2020 - 30.07.2021

 

Det foreslås et driftsbudsjett med inntekter på kr 84.100 og utgifter på kr 93.000. Eventuell momskompensasjon er ikke medregnet. 

 

Vedtak: Det fremlagte budsjettforslaget vedtas.

 

 

 

Sak 5 Valg av president for perioden 1.07.22 - 30.06.23 (Innkommende president)

 

Asmund Amundrud er foreslått som president for perioden 1.07.2022 - 30.60.2023.

 

Vedtak: Asmund Amundrud velges som president for perioden 1.07.2022 - 30.60.2023 med akklamasjon.

 

Sak 6 Valg av revisor for perioden 1.07.2021 - 30.06.2022

 

Roar Struck er foreslått gjenvalgt som klubbens revisor.

 

Vedtak: Roar Struck velges som klubbens revisor for perioden 1.07.2021 - 30.06. 2022 med akklamasjon.

 

 

 

Gjøvik, 2.09.2020

 

 

 

 

 

____________________________________                                        ____________________________

             Siv Trude Røstø                                                                                       Ola Rongen

                                                                                                                        

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Strand Gjøvik
Adresse: Strandgaten 15
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Klubbmøte

2022-11-29 18:30 - 19:30

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...